Numerologie jako strategie při loterijním sázení

Numerologie je podle některých iracionální výklad významu čísel, dle jiných je to důležitá součást kultur a číselné propojení s vesmírem. Podívejme se trochu podrobněji na význam čísel a jejich charakteristiku.

Významná historická osobnost Pythagoras, slavný řecký matematik, který žil v letech 569 - 470 před naším letopočtem, patří k zakladatelům dnešní moderní numerologie. Před ním se významem a mocí čísel zabývali učenci z Číny, Egypta, starého Babylonu či Indie. Čísla nám otevírají dveře, jak poznat lépe sama sebe, ale kdo ví, třeba i pomoci vyhrát v loterii. Vždyť správná loto čísla nám mohou během okamžiku změnit celý život.

Magická moc čísel

Principy numerologie

Emoční kvality a energie jsou přiřazeny každému z čísel. Díky nim, můžeme použít informace ohledně našich charakteristik, silných a slabých stránek k sebezdokonalení a také hlubšímu pochopení sebe sama i ostatních. Díky numerologii si můžete určit dle data narození tak zvané osudové číslo. Napiště si celé datum svého narození a sečtěte všechna jednotlivá čísla dohromady. Sčítejte je dohromady tak dlouho, až dostanete pouze jedinou číslici.

Jste-li například narozeni 8. února 1955, pak sečtěte čísla 8 + 2 + 1 + 9 + 5 + 5 = 30, 3 + 0 = 3, osudové číslo je tedy 3. Pokud je vaše finální číslo 11 či 22, čísla dále nesčítáte, jedná o speciální čísla. Zde je stručný popis jednotlivých čísel a jejich význam v našem životě, pokud věříte v moc čísel a na numerologickou vědu.

Číslo 1

Lidé s osudovým číslem 1 jsou charakterizováni jako individualisté s touhou po nezávislosti, což potřebují ke svému vnitřnímu naplnění. Hlavním cílem v životě je dosažení maximální nezávislosti. Často se také lidé s číslem 1 stávají vůdci anebo s tímto chtíčem celý život zápasí.

Pozitivní povahové rysy: velké množství inspirace, kreativity a nadšení; odhodlání a schopnost vést. Tito lidé mají značnou vnitřní sílu a také oplývají originalitou; často bývají vynálezci či inovátory v mnoha odvětvích. Tito lidé si s motivací vyloženě pohrávají a kontrolovat je baví i výsledky loterie, vytrvalost je jejich zbraň.

Negativní povahové rysy: nedostatek osobního vývoje může vést k extrémní závislosti a tím pádem i k hluboké nespokojenosti, mohou být netrpělivými až sobeckými.

Číslo 2

Lidé s osudovým číslem 2 se vyznačují dodržováním zvyků a rutiny, což jim přináší značně pohodlný život. Právě tito lidé bývají často sběratelé, víceméně čehokoliv. Dvojkoví zrozenci jsou mimořádně citliví, často vyvážení a mají smysl pro spravedlnost. Chtějí to nejlepší pro sebe, ale také pečují o ostatní.

Pozitivní povahové rysy: poctivost a velká upřímnost; schopnost začlenění mezi lidi či komunitu, neustále hledají harmonii ve svém prostředí a možnost vzdělávání.

Negativní povahové rysy: pasivita, nedostatek energie, apatie či negativita, vyžadují nadmíru pozornosti a dávají přednost nesoutěživému prostředí.

Číslo 3

Lidé s číslem 3 se vyznačují úsilím o dosažení osobního vyjádření, kreativity a vůbec učení v průběhu života. Tito lidé jsou velice zábavní společníci, inteligentní, jsou duchapřítomní a k životu zaujímají pozitivní postoj. Jejich život je často propojen s nějakým druhem umění, psaní, řečnění či hraní. Mají verbální talent a do svého tvůrčího vyjadřování vždy přidají radost, inspiraci a svůj nezaměnitelný talent.

Pozitivní povahové rysy: harmonie, krása, radost a tvořivost; rádi sdílí svou radost s ostatními. Přátelskost, příjemná upovídanost a vysoká úroveň porozumění vůči ostatním a jejich potřebám.

Negativní povahové rysy: život se může stát povrchním bez účelu, náladovost, netrpělivost, netolerance.

Číslo 4

Lidé s osudovým číslem 4 se vyznačují spolehlivostí, praktičností a stojí nohama pevně na zemi. Jejich cílem je naučit se brát rozkazy a zacházet s nimi s odhodláním. Mají silnou vůli, někdy jsou až tvrdohlaví. Chtějí vykonat své úkoly v rámci hranic a vyžadují to i od ostatních.

Pozitivní povahové rysy: vynikající organizační schopnosti, umí skvěle plánovat a řídit; praktičnost, obětavost, trpělivost a odhodlání.

Negativní povahové rysy: držení se dogmat, nesnášenlivost, represe, nadměrná připoutanost a obtíže vyjádřit vnitřní pocity.

Číslo 5

Ti, kteří se narodili pod osudovým číslem 5 jsou velmi universální, dobrodružní a progresivní lidé. Zakládají si na osobní svobodě a hledají odpovědi na hlubší ostázky života. Tito lidé mají averzi k rutině a monotónní práci, jsou skvělí v komunikaci a umí motivovat lidi kolem sebe. Mívají často více talentů najednou a ze života se snaží odstranit přílišnou vážnost.

Pozitivní povahové rysy: převážně šťastní lidé, kteří žijí v okamžiku a nedělají si starosti s tím, co bude zítra. Pracovití, rychlí v analyzování a svobodní ve svém projevu.

Negativní povahové rysy: nezodpovědnost v rodinném či pracovním životě, chladný postoj k ostatním. Nespolehlivost, sobeckost, sebestřednost.

Číslo 6

Lidé narození s osudovou šestkou jsou přirozeně výrazné osobnosti s vysokým smyslem pro zodpovědnost. Jsou to idealisté, aby byli šťastní, musí se cítit užiteční. Jsou okolí příkladem, vždy připraveni pomoci. Jsou také přátelští, laskaví,velkorysí a moudří. Mají velký dar pochopit problémy ostatních. Jejich úkolem může být významné postavení ve společnosti, ale jejich život se točí hlavně kolem rodiny a domova.

Pozitivní povahové rysy: pozitivita, snaha vždy pomoci, stojí nohama pevně na zemi, rodina a přátelé jsou na prvním místě.

Negativní povahové rysy: přemoženi povinostmi, otroci ostatních, utápění v pocitech viny a neschopnost přijmout odpovědnost.

Číslo 7

Klidní a velkorysí lidé se rodí pod osudovým číslem 7. Jsou laskaví s vyhrazeným analytickým myšlením, intelektuálové se sklony k vědě i duchovnu. Často demonstrují vysoké duchovní poznání brzy ve svém životě. Mají velký smysl pro spravedlnost, často jsou schopni vidět události jen ze svého úhlu pohledu. Emotivní, někdy mohou být až přecitlivělí.

Pozitivní povahové rysy: zodpovědný přístup k práci, perfekcionisté, vysoká úroveň výkonosti, nic nenechávají náhodě. Diskrétnost, mírumilovnost.

Negativní povahové rysy: pesimismus, tajnůstkáři, rozmazlený postoj k životu. Může být těžké s nimi žít, jsou-li pesimističtí.

Číslo 8

Zrozenci s osudovým číslem 8 hledají v životě rovnováhu mezi všemi oblastmi života, od práce, rodinu, lásku a duchovno. Mají smysl pro humor a jsou vynikající v obchodní činnosti. Často dosahují materiálního úspěchu, jsou schopni konkurence také díky svým skvělým organizačním schopnostem. Jsou to silné osobnosti. 

Pozitivní povahové rysy: velké šance na rozvoj skvělých nápadů, nezávislost, komunikativnost, vnitřní síla, smysl pro humor, úspěch, energičnost.

Negativní povahové rysy: přespříliš dominantní, přílišná připoutanost k materiálním věcem, osamělost, izolace, konzervativnost, zdrženlivost.

Číslo 9

Lidé, kteří mají osudové číslo 9 jsou filozofické povahy. Často se stávají soudci, léčitely, duchovními vůdci nebo pedagogy. Ke světu mají humanitární přístup, jsou rádi štědří a soucitní. Mají značnou odpovědnost k sobě samým, ale i k druhým. Tito zrozenci hledají po celý svůj život své ideály a zakládají si na přátelství. Číslo 9 je spojeno s karmou.

Pozitivní povahové rysy: velkorysost, tvořivost, talent; citliví, vášniví, energetičtí, duchovní; mají zájem o prospěch lidstva, milostrdní, štědří.

Negativní povahové rysy: egoističtí, sobečtí, panovační, rýpaví; podléhají iluzím, přehnané reakce.

Číslo 11

Vizionáři se rodí pod osudovým číslem 11. Jsou velice intuitivní, originálně se vyjadřují a mají tak zvaný šestý smysl. Jsou citliví k sobě a ke svému okolí a touží po životě v harmonickém prostředí. Často tito lidé mohou pracovat jako terapeuté, astrologové, učitelé nebo přírodní léčitelé.

Pozitivní povahové rysy: otevření, vynalézaví; uspějí v mnoha oborech - nejlépe, když slouží společnosti.

Negativní povahové rysy: extrémní změny nálad, potíže při rozhodování, pocity neklidu a nespokojenosti, nedostatek praktičnosti.

Číslo 22

Tito lidé mají cestu života mistrů, známým nositelem osudového čísla 22 byl například Leonardo da Vinci. Zrozenci s číslem 22 patří k nejsilnějším jedincům ve společnosti, jsou idealističtí, ale zároveň také praktičtí. Oplývají extrémním elánem a často v životě procházejí obtížnými zkouškami.

Pozitivní povahové rysy: moudrost, duchovnost; schopnost pomáhat ostatním, porozumění, odhodlanost, vysoká mentální energie.

Negativní povahové rysy: frustrace může vést k bezcitnosti a aroganci; nerealizace.

Loterijní horoskopy a numerologie jsou pro mnohé způsobem, jak sázet svá oblíbená čísla do loterijních her. I na MegaLoto je každý měsíc aktualizován loto horoskop, společně se šťastnými čísly.

Příběh výhry v loterii

Jeden příklad loterijního vítěze za všechny. Ken Johnson vždy začíná svůj den čtením horoskopu v místních novinách. Když si jednoho dne ráno přečetl: "Obrat ve vašich finančních záležitostech může nastat náhle a neočekávaně." Ken neváhal a šel si zakoupit stírací los a k jeho milému překvapení vyhrál $100 000. 

Doufáme, že tato čísla přinesla vhled do vašeho života a třeba vám i poslouží ke správné vítězné kombinaci při hře loto her na MegaLoto.

Hodně štěstí!

Hrát o největší světové jackpoty online s MegaLoto.cz

Nezapomeňte, že můžete získat extra Loto Body za své komentáře k našim novinkám.Komentáře

Zasláno Alexandra (10/10/2014)

Já teda na numerologii věřím a myslím, že mi to i díky ní jednou (brzy) vyjde.


Zasláno Jana (10/10/2014)

EUROJACKPOT - tak mi to 10.10.2014 nevyšlo. Ještě zbývá možnost, že jsem třeba uhodla šestimístné číslo EXTRA 6 - to ale není zatím nikde uvedeno. Nu - sice jsem vyhrála "z koláča díru" - ale jako správný zrozenec ve znamení Beran - jdu hlavou proti zdi a budu pokračovat s nadějí, že - jednou to vyjít přece jenom musí...


Zasláno Ľubomír (12/10/2014)

Zaujímavé


Zasláno Lucie (14/10/2014)

Super příspěvek :-)


Support Rating SRC Comodo Underage

Obchodní podmínky | Privacy policy
This website is owned and operated by Secure View Services Limited, of Strovolou 292, Flat/ Office 302, Strovolos, 2048, Nicosia, Cyprus, using the Curacao gaming license (No: 8048/JAZ) of its holding company Play UK Internet N.V.

© 2020 Play UK Internet N.V